Zemědělství a lesnictví

Regionální politika zemědělství a venkova

41-31-N/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na problematiku samosprávy obcí v podmínkách členství v Evropské unii. Student se naučí sestavovat podnikatelské projekty včetně vazeb na finanční instituce, realizovat cestovní ruch na venkově, orientovat v tržní ekonomice, seznámí se s možnostmi využití obnovitelných zdrojů, zásadami úpravy a skladování zemědělských komodit, s právními normami v České republice v návaznosti na obor včetně norem Evropské unie, získá politický, kulturní a historický přehled, znalosti makroekonomie i mikroekonomie, finančního, personálního a provozního managementu, a základní znalosti technologických procesů v zemědělství.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako organizační pracovník, referent finanční, obchodní, propagační, státní správy a samosprávy, v podnicích zemědělské prvovýroby – obchodních společnostech a družstvechv soukromém podnikání v zemědělství a navazujících odvětvích, v samosprávě obcí venkovského charakteru, v reklamních a propagačních agenturách, v podnicích zpracovatelského průmyslu, v ekologických a krajinářských institucích, v agrárních a hospodářských komorách nebo v regionálních agenturách Ministerstva zemědělství, v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v institucích poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství.