Umění a užité umění

Restaurování kovů

82-42-N/01

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Student se seznámí s fyzikálními a chemickými metodami restaurátorského průzkumu, učí se samostatně rozhodovat při volbě restaurátorského zásahu, vyhotovit restaurátorskou dokumentaci včetně fotodokumentace, osvojí si historické techniky a technologie včetně konzervování, restaurování spolu s rekonstrukcí historických mobiliářů.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v restaurátorských dílnách muzeí, může spolupracovat s renomovanými restaurátory a architekty při řešení (rekonstrukci) historických interiérů, nebo pracovat ve vlastních restaurátorských atelierech a dílnách.