Umění a užité umění

Řezbářství a restaurování dřeva

82-42-N/02

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Ke studiu je nutná základní znalost řezbářských řemeslných postupů. Vzdělávací program je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, zlacení a polychromii, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií, jsou schopni samostatné řezbářské tvorby, ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v dílnách a realizačních týmech zabývajících se řezbářskou tvorbou uměleckořemeslnou výrobou a designem nebo restaurátorstvím.