Ekonomika a administrativa

Řízení a zabezpečování jakosti

63-41-N/05

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje k výkonu funkce technického (technicko-ekonomického) kádru pro činnost výrobních podniků, podniků služeb, obchodu i státní správy v oblasti práce s normami ISO 9 000 a výše. Student se naučí zabezpečovat a realizovat činnosti spojené s provedením certifikace, zajišťovat údržbu systému sledování jakosti, vykonávat činnosti vnitřního auditora norem ISO, vybudovat, udržovat a zlepšovat systém zabezpečování jakosti (Quality Management System – QM systém) v malém či středním podniku, koordinovat činnost odborných orgánů podniku v QM systému v malém či středním podniku, plnit specializované funkce v QM-systému velkého podniku.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v oblasti práce s mezinárodními normami ISO 9 000 a výše (např. jako manažer jakosti) ve výrobních podnicích, podnicích služeb a obchodu i státní správě.