Gastronomie, hotelnictví, turismus

Řízení hotelnictví a turistických služeb

65-42-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor připravuje pro výkon funkcí středního a vyššího managementu v hotelnictví a službách cestovního ruchu. Student získá jazykové a ekonomické znalosti, osvojí si dovednosti pro práci v hotelnictví a turismu.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve středním a vyšším managementu v hotelích, restauračních zařízeních, ve školních a závodních jídelnách, lázních, cestovních kancelářích a dalších činnostech souvisejících se službami v oblasti cestovního ruchu.