Strojírenství a strojírenská výroba

Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách

23-41-N/07

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Kombinovaná

Charakteristika oboru

Program je zaměřen na přípravu technicko-hospodářského pracovníka se zaměřením na technologickou kontrolu, řízení kvality, logistiku apod. Student získá znalosti o vývojovém trendu v problematice řízení kvality, v oboru výrobních technologií a při jejich realizaci, a to jak v malých, tak i ve větších firmách.

Informace o trhu práce

Absolvent může pracovat jako technický pracovník a manažer kvality v podnicích strojírenského typu a v podnicích, které se strojírenstvím kooperují. Najde uplatnění v oblasti péče o stroje a zařízení, managementu kvality, projektování výrob a zavádění těchto projektů, konstrukcí součástí a strojů, nákupu a prodeje strojů a nástrojů, konstrukcí a udržování nástrojů, technické kontroly, diagnostiky, vedení opravářských provozů a nástrojáren, oprav a renovací, výrobních technologií, programování NC strojů a investičních činností.