Zemědělství a lesnictví

Rostlinolékařství

41-04-M/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Přírodopis, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí ovládat základní technologické postupy při pěstování zemědělských plodin, sestavovat osevní postupy a vytvářet plány hnojení a plány ochrany rostlin. Budou sledovat vývoj chemických látek vhodných k aplikaci v zemědělství, správně volit jednotlivé pesticidní látky a naučí se také pracovat se speciálními počítačovými programy. Žáci se dále naučí provozovat skladové hospodářství a manipulovat s chemickými přípravky, provádět údržbu motorových vozidel a získají odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel skupin T, B. Pro výkon své práce žáci budou respektovat zákonná opatření České republiky i Evropské unie, nakládat vhodně s odpady vzniklými při vykonávání rostlinolékařské péče a zabezpečovat rostlinolékařskou činnost s ohledem na ochranu životního prostředí.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní na trhu práce především v zemědělské prvovýrobě jako specialisté rostlinolékaři, mohou též pracovat ve službách pro zemědělství a v oblasti poradenství, uplatní se případně ve sféře zpracování a odbytu zemědělské produkce, v distribuci a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství, na pracovištích ochrany životního prostředí apod. Konkrétně se uplatní jako zemědělští technici v ochraně rostlin, jako agronomové, specialisté pracovišť ochrany životního prostředí a krajiny nebo jako samostatní podnikatelé v zemědělství.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v zemědělských oborech.