Gastronomie, hotelnictví, turismus

Rozvoj a řízení regionální turistiky

65-43-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program poskytuje kvalifikaci pro funkce na úrovni středního managementu v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví a je široce interdisciplinární. Student rozvíjí znalosti a dovednosti z ekonomiky, práva, marketingu, projektů, financí a účetnictví a řízení podniku obecně. Program se zaměřuje na podnikavého člověka, který dovede myslet a jednat v souvislostech.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v hotelích, lázeňských zařízeních, provozovnách veřejného i uzavřeného stravování a ubytování, lázeňských domech, kongresové a incentivní turistice, v cestovních kancelářích a agenturách, agenturách pro organizaci seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v propagačních a reklamních agenturách, v rozvojových agenturách (projektování nových turistických produktů). Může pracovat jako provozovatel a obchodní, provozní, ekonomický nebo personální ředitel v cestovních kancelářích, jako provozovatel turistických organizací a atrakcí, jako odborný turistický pracovník nebo konzultant pro mezinárodní turistiku a cestovní ruch.