Umění a užité umění

Sochařská tvorba

82-41-N/15

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na sochařskou (prostorovou) tvorbu, značná část výuky je věnována i oblasti štukatérství a kovolijectví. Hodnoty, které škola sleduje jsou výtvarné vidění a myšlení, prostorové cítění, tvořivost, široká kreativita a pluralita názorů.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako tvůrce v oblasti sochařské tvorby, vedoucí a majitelé kovolijeckých hutí se zaměřením na lití soch, jako odborný pracovník štukatérských nebo kovolijeckých dílen, jako pomocník u restaurátorů, v dílnách uměleckých řemesel nebo v samostatném podnikání.