Pedagogika, učitelství a sociální péče

Sociální a humanitární práce

75-32-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student se připravuje pro činnosti v sociální oblasti, učí se samostatně řešit různé sociální situace.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako sociální pracovník v organizacích státních, soukromých i církevních a při terénní práci s klienty.