Pedagogika, učitelství a sociální péče

Sociální pedagogika a teologie

75-32-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v sociální oblasti, sociální pedagogiky a pastorační práce. Předměty: sociálně pedagogické a psychologické, filosoficko-teologické.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako sociální pracovník a vychovatel ve státních i nestátních výchovných, sociálních a vzdělávacích institucích (dětské domovy, školní družiny, internáty, zdravotnická, výchovná i nápravná zařízení atd.), může se zapojit do pastoračního působení církví.