Ekonomika a administrativa

Sociální pojišťovnictví

63-41-N/27

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program má povahu mezioborového studia. Klade důraz na získání teoretických znalostí z oblasti ekonomických a příbuzných doplňkových disciplín, na osvojení právních předpisů, sociálních služeb, sociálních dávek, zdravotního a sociálního pojištění, psychologických a etických disciplín.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako referent sociálního zabezpečení, referent odboru sociální péče a odboru sociálně právní ochrany dětí, referent odborů státní správy a samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, referent na úřadech práce a ve zdravotních pojišťovnách, pracovník pro konzultační a poradenskou činnost v oblasti důchodového a sociálního pojištění, odborný referent pro sociální dávky, kontaktní pracovník a poradce v sociálních službách, účetní, účetní speciálních agend, pracovník pro složité případy vymáhání sociálních a zdravotních pohledávek, pracovník pro rozhodovací činnost.