Strojírenství a strojírenská výroba

Strojírenská výroba

23-41-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je orientován na nejnovější poznatky z oblasti přípravy a řízení výroby v oblasti strojírenství. Student získá technické znalosti a praktické dovednosti pro řešení technologických projektů výroby včetně manipulace s materiálem a robotizace, znalosti z ekonomiky, obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu a managementu, odborné jazykové vzdělání.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v oblasti strojírenství jako konstruktér, projektant, technolog, technik v útvarech péče o strojní zařízení a útvarech řízení jakosti.