Strojírenství a strojírenská výroba

Strojírenství s využitím CAD a CAM

23-41-N/02

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student získá znalosti z matematiky a fyziky jako základ pro řešení technických problémů, z cizího jazyka, společenských věd, ekonomiky a managementu. Obor je orientován na vědomosti a dovednosti z oblasti strojního inženýrství: mechaniky, strojů a mechanismů, měření, materiálů a strojírenské technologie a především uživatelských počítačových programů a systémů pro vypracování konstrukční dokumentace, technologické přípravy výroby a řízení podniku s využitím počítače, vazbu mezi programy počítačové grafiky a automatickým programováním CNC strojů, na jejich oživení a obsluhu. V nejužší specializaci se počítá i s aplikacemi a zaměřením na jiné discipliny podle zájmu studenta a požadavků praxe.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve strojírenských provozech a s nimi souvisejícími provozy. Uplatní se jako strojírenský technik dispečer, technik konstruktér, kontrolor jakosti, manažer provozu, pracovník řízení jakosti, technik – projektant, technolog, výzkumný a vývojový pracovník.