Strojírenství a strojírenská výroba

Strojník silničních strojů

23-65-H/03

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci získají představu o strojírenských materiálech, jejich vlastnostech, třídění, označování a zkoušení a o možnostech technologického zpracování kovů a plastů. Osvojí si čtení výkresů jednoduchých strojních součástí a práce s technickými normami a technickou dokumentací. Seznámí se s významem a funkcí základních strojních součástí a mechanismů a s jejich typickým použitím ve vozidlech, strojích a zařízeních ke stavbě a údržbě pozemních komunikací. Žáci se orientačně seznámí s konstrukcí vozovek, s materiály používanými k jejich výstavbě, údržbě a opravám a se související technickou dokumentací. Osvojí si základní znalosti a dovednosti týkající se výstavby, údržby a oprav pozemních komunikací a používaných strojů a zařízení.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výstavbě a údržbě pozemních komunikací s využitím technických prostředků jako strojníci silničních strojů (v povolání strojník obsluhy stavebních strojů).
Související oblastí jejich činností je údržba a servis vozidel, strojů a zařízení používaných při stavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem buď v oborech strojírenského zaměření, nebo v oborech orientovaných na podnikání.