Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Technické a průmyslové aplikace

26-47-N/25

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje znalosti a dovednosti z jednotlivých oblastí strojírenských, elektrotechnických a IT technologií, včetně kompetencí analyzovat a řešit pracovní situace jak v českém, tak i anglickém jazyce. Studenti získají dovednosti v konfiguracích řídicích systémů k zajištění požadované automatizace výrobních nebo regulačních činností. Získají také kompetence k automatizaci či robotizaci výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu. Jsou schopni programovat mobilní aplikace, přenosná a další zařízení komunikující s internetem, implementovat příslušný software, provádět jeho ladění a testování.

Informace o trhu práce

Absolvent bude schopen orientace ve všech oblastech průmyslu, kde se využívají prostředky výpočetní techniky a kde je trvalá poptávka po technicky orientovaných odbornících. Absolvent má možnost uplatnění v těchto profesích: samostatný strojírenský technik, programátor CNC strojů, CAD konstruktér, CNC technolog, obchodník – technický pracovník obchodu, zásobovač specialista nákupu, programátor mobilních aplikací, programátor PLC, procesní konzultant nebo servisní technik.