Potravinářství a potravinářská chemie

Technologie potravin

29-41-L/51

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí řídit technologický proces potravinářské výroby, posuzovat její základní ekonomické parametry a uplatnit je v oblasti obchodování a logistiky, tj. plánovat jednotlivé fáze výroby, řídit určitý výrobní úsek, dbát na dodržování technologických postupů a hygienických předpisů včetně systému kontroly jakosti, posuzovat průběh výroby v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, tzn. provádět a vyhodnocovat laboratorní i senzorickou kontrolu kvality surovin, meziproduktů a hotových výrobků a navrhovat opatření, ovládat technologická zařízení ve výrobě, vést předepsanou evidenci, dbát na dodržování technologických norem, bezpečnostních a hygienických předpisů.
Škola si své ŠVP může zaměřit např. na zpracování mouky, výrobu cukru a cukrovinek, mlynářství a výrobu krmiv, zpracování masa, zpracování mléka, kvasnou technologii, výrobu nápojů, technologii tuků, technologii neúdržných potravin, biotechnologii.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářských provozech na různých typových a pracovních pozicích, například mistr, technolog, vedoucí směn, vedoucí jednotlivých provozních středisek, v oblasti nákupu, odbytu a prodeje surovin, pomocných látek a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin, v laboratořích (chemických, mikrobiologických) potravinářských provozů, v oblasti kontroly jakosti a bezpečnosti potravin, zajištění chodu výrobních zařízení a sanitace provozu, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v potravinářských oborech, ale i oborech chemických, ekologických a zemědělských.