Potravinářství a potravinářská chemie

Technologie potravin

29-41-M/01

Parametry oboru

  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Chemie, Přírodopis, Matematika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí řídit technologický proces potravinářské výroby, posuzovat její základní ekonomické parametry a uplatnit je v oblasti obchodování a logistiky, tj. plánovat jednotlivé fáze výroby, řídit určitý výrobní úsek, dbát na dodržování technologických postupů a hygienických předpisů včetně systému kontroly jakosti, posuzovat průběh výroby v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, tzn. provádět a vyhodnocovat laboratorní i senzorickou kontrolu kvality surovin, meziproduktů a hotových výrobků a navrhovat opatření, ovládat technologická zařízení ve výrobě, vést předepsanou evidenci.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu povolání potravinářský technik v potravinářských provozech na různých typových a pracovních pozicích, například mistr, technolog, vedoucí směn, vedoucí jednotlivých provozních středisek, v oblasti nákupu, odbytu a prodeje surovin, pomocných látek a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin, v laboratořích (chemických, mikrobiologických) potravinářských provozů, v oblasti kontroly jakosti a bezpečnosti potravin, zajištění chodu výrobních zařízení a sanitace provozu, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v potravinářských oborech, ale i oborech chemických, ekologických a zemědělských.