Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Telekomunikace

26-45-L/51

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby instalovali, nastavovali, obsluhovali a udržovali telekomunikační zařízení, navrhovali, zapojovali a sestavovali elektronické obvody, plánovali, sestavovali a spravovali datovou síť, navrhovali a realizovali připojení PC nebo sítě k internetu, četli a vytvářeli technickou dokumentaci, elektrotechnická schémata, používali měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení, určovali parametry signálu a parametry přenosových cest, analyzovali a vyhodnocovali výsledky měření.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích při montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení, oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí, zajišťování telekomunikačních služeb, návrhu, stavbě a správě počítačových sítí.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnických a informatických oborech.