Filozofie, teologie

Teologická a pastoračně sociální činnost

61-41-N/02

Parametry oboru

  • Filozofie, teologie
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program má dvě zaměření: teologické a pastoračně sociální. Student získá přehled o dějinách křesťanské církve, znalosti z oboru systematické teologie, psychologie a pedagogiky, dovednosti z oblasti rétoriky i homiletiky, komunikační strategie a pro pastoraci a poradenství. Naučí se působit v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve společnosti, orientovat se v potřebách jednotlivých sociálních skupin. Teologické zaměření je orientováno na biblické disciplíny, dovednosti z oblasti literární teorie nezbytné pro výklad biblického textu, dobové pozadí a vnitřní souvislosti Starého a Nového zákona pro výkon duchovenské práce, tj. kázat, evangelizovat, učit a konat pastorační návštěvy. Pastoračně sociální zaměření směřuje k oblasti pastorační, sociálního pečovatelství, psychologické a pedagogické činnosti, humanitární práce, ve spojení s křesťanskou hodnotovou orientací.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako duchovní, evangelista, katecheta, pečovatel, humanitární pracovník v rámci křesťanských církví i jiných organizací, ve sféře církevní, státním a neziskovém sektoru, dobrovolnických centrech. Může působit v různých církevních i obecně křesťanských a humanitárních institucích, např. ADRA, Naděje, Charita. Může pracovat s vězni, s problémovou mládeží, vést protidrogové programy a kurzy proti závislostem, v krizových intervenčních týmech, sloužit v domovech důchodců, pracovat se zdravotně postiženými.