Filozofie, teologie

Teologie a pastorace

61-41-N/04

Parametry oboru

  • Filozofie, teologie
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program se zaměřuje na zvyšování teologické odbornosti (praktické i teoretické) katechetů, pastoračních asistentů, kazatelů a jáhlů, zejména z řad Církve československé husitské. Vzdělávací program je členěn na tematické bloky hlavních teologických disciplin (systematická, biblická, praktická a historická teologie) a příbuzných věd (filosofie, religionistika, psychologie).

Informace o trhu práce

Absolvent bude všestranně vybaven k samostatné práci na farním úřadě v oblasti kazatelské, pastorační a katechetické. V rámci smluv s českými nebo zahraničními univerzitami budou nejlepší absolventi doporučeni k rozšiřujícímu bakalářskému nebo magisterskému studijnímu programu a poté v rámci své církve plně připraveni na přijetí kněžského svěcení, příp. ordinace. Absolvent bude vybaven k samostatnému řešení problémů, týkajících se jeho kazatelské, pastorační a katechetické činnosti. Bude si vědom své odpovědnosti za rozhodnutí, která bude provádět v souvislosti s každodenní službou věřícím.