Umění a užité umění

Teorie a praxe multimediální tvorby

82-43-N/07

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní

Charakteristika oboru

Student se seznámí s teoretickou i praktickou podobou tvorby audiovizuálního dramatického díla, poznává všechny tvůrčí aspekty a náležitosti oborů filmového a televizního obrazu, střihové skladby, hudby a zvuku jako výrazových uměleckých prostředků. Je připraven svá teoretická poznání aplikovat při další tvorbě na vysoké umělecké i řemeslné úrovni.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v tvůrčích profesích filmových a televizních štábů, zvukových studií a postprodukce. Může pracovat ve výrobě animovaných projektů všech žánrů a současných forem prezentací, např. reklam.