Textilní výroba a oděvnictví

Textilnictví a oděvnictví

31-41-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program připravuje pro technické nebo technicko-ekonomické řídící činnosti. Student se seznámí s klasickými i moderními technologickými procesy textilních a oděvních výrob, získá znalost o druzích textilních výrob a oděvní výrobě, osvojí si chemické postupy při zušlechťování textilií, naučí se hodnotit a kontrolovat kvalitu textilií, řídit kvalitu výrobků, pracovat s aplikačním počítačovým softwarem odborného technologického i ekonomického zaměření, využívat vědomostí o textilní a oděvní designérské činnosti při přípravě výroby nových druhů výrobků. Studium zahrnuje i oblast pracovního a obchodního práva, obecné ekonomie i vnitropodnikové ekonomiky a dva cizí světové jazyky (anglický a německý) včetně odborné problematiky.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v podnicích textilního i oděvního zaměření zabývajících se výrobou a zpracováním textilních surovin, polotovarů a textilií, textilních a oděvních výrobků, mohou pracovat i v oblasti obchodu s těmito produkty.