Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Tiskař na polygrafických strojích

34-52-H/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci získají manuální dovednosti a návyky při práci na tiskových strojích a zařízeních, včetně jejich ošetřování, seřizování a základní údržby. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál a tiskový stroj. Součástí vzdělávání je i zvládnutí problematiky přípravy tiskových forem, řízení kvality tiskové produkce a získání přehledu o polygrafickém výrobním odvětví a orientaci v příbuzných polygrafických oborech.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru vzdělání se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů, přípravě a zhotovování tiskových forem. Jsou schopni samostatně a kompletně produkovat tištěné materiály a provádět údržbu polygrafických strojů. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oboru vzdělání polygrafický průmysl.