Umění a užité umění

Tvorba a vzorování bižuterie

82-41-M/15

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika

Charakteristika oboru

V odborné přípravě má převažující podíl praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základy technického zobrazování. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů a technické dokumentace exkluzivní a experimentální bižuterie a bižuterie pro sériovou výrobu. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby a módních trendů v rámci oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí všechny potřebné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat a správně volit vhodné materiály včetně jejich kombinací a povrchových úprav a používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, pomůcky apod. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu.
Odborná příprava může být zaměřena na jednotlivé oblasti bižuterní tvorby a výroby jako je např. tvarování a rytectví raznic, pasířství, povrchové zušlechťování, uměleckoprůmyslové zpracování kovů a další. Obor vyučuje jediná škola v ČR.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni na základě získané odborné profilace/zaměření uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti bižuterní tvorby a výroby. Uplatní se především jako designéři a realizátoři zejména exkluzivních výrobků. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se výrobou bižuterie. Mohou se uplatnit v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast bižuterní tvorby a výroby.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění apod.