Umění a užité umění

Tvorba hraček a herních předmětů

82-41-M/08

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Výtvarná výchova, Dějepis, Fyzika

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základy technického zobrazování. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti dále využívají při samostatné tvorbě originálních návrhů hraček a herních předmětů. Naučí se při tom uplatňovat funkční a výchovná hlediska a požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost předmětů. Výtvarný návrh převádějí do technických výkresů. V odborných dílnách pak zhotovují modely a prototypy hraček a realizují výtvarně i technicky náročné návrhy hraček, herního prostředí pro dětská zařízení apod. Naučí se používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, nářadí a pomůcky, tradiční i nové technologické postupy a materiály, rozhodovat o jejich volbě, vhodných kombinacích a technologicky experimentovat. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k aplikaci získaných teoretických vědomostí z dějin výtvarné kultury a vývojových trendů v oboru. Průběžně využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni uplatnit se především jako designéři a realizátoři v ateliérech, dílnách a provozech zabývajících se výrobou hraček a erních předmětů nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. Uplatnit se mohou rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné tvorby a výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.