Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce

33-31-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program má dvě zaměření: tvorba nábytku a navrhování interiérů a dřevěné konstrukce. Student se naučí vykonávat činnosti ve všech oblastech návrhu, konstrukce, výroby a užití nábytku, dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb. Osvojí si zásady navrhování těchto konstrukcí, technologické postupy při jejich výrobě i vhodné použití po stránce funkční i estetické. Získá znalosti s aplikačním charakterem a s přímou návazností na projektování, výrobu a řízení, seznámí se s komplexní problematikou vzájemných vztahů v oblasti projektu, výroby a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s ohledem na ochranu životního prostředí a též na právní vztahy.

Informace o trhu práce

Absolvent se zaměřením na tvorbu nábytku a navrhování interiérů může pracovat v oblasti výroby nábytku a interiérových prvků staveb bytových, staveb pro obchod, služby, řemesla a výrobu. Absolvent zaměření dřevěné konstrukce se uplatní ve výrobě dřevěných stavebních prvků charakteru truhlářského a tesařského a při projektování moderních systémů dřevostaveb.