Umění a užité umění

Tvorba uměleckého skla

82-41-N/13

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na uměleckořemeslnou sklářskou tvorbu a výrobu, tj. na oblasti navrhování a realizace uměleckého skla a jejich umístění do interiéru i exteriéru. Program je určen především pro absolventy sklářských středních škol a středních škol s výtvarným zaměřením. Student se naučí navrhovat a realizovat skleněné objekty i v kombinaci s jinými materiály, zpracovávat sklo za tepla (hutní tvarování skla, tvorba tavených plastik, tvarování skla leháním, spékání skel), osvojí si navazující doprovodné a zušlechťovací techniky (broušení a rytí skla, malba na skle a výroba skleněných vitráží). Studium podporuje tvůrčí aktivitu a invenční schopnosti, rozvíjí studenta jako osobnost s estetickým a kulturním vnímáním světa.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve speciálních uměleckořemeslných činnostech ve sklářských a příbuzných oborech. Může pracovat v různých typech sklářských firem jako samostatný designér a realizátor originálních a malosériových výrobků, v oblasti technické přípravy výroby, v designérských ateliérech, rodinných dílnách.