Ekonomika a administrativa

Účetnictví a finanční řízení

63-43-N/06

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu studentů k výkonu odborných činností v oblasti účetnictví a finančního řízení. Program je postaven na postupném seznámení studentů s ekonomickým a právním kontextem účetnictví podniku, zpřehlednění základních metod finančního řízení, a na něm postaveném nácviku souvisejících konkrétních činností jako je posouzení zdraví podniku, analýza nákladů, vyhodnocení rizik apod. Tyto oblasti tvoří podstatnou část povinných, profilových modulů, s doporučeným pořadím od obecnějších znalostí a dovedností ke konkrétním.

Informace o trhu práce

Absolventi nacházejí uplatnění jako účetní i metodici ve všech složkách finančních a účetních útvarů podniku i v neziskových organizacích, ale i v rozpočtové a bankovní soustavě, v pojišťovnách a finančních úřadech. Absolvent se může uplatnit například jako samostatný hospodářskosprávní referent, samostatný referent péče o hmotný majetek, samostatný finanční referent, samostatný mzdový referent, samostatný plánovač, samostatný pracovník pohledávek, samostatný rozpočtář, samostatný účetní, analytik finančního trhu apod.