Umění a užité umění

Umělecký pozlacovač

82-51-H/07

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Výtvarná výchova, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní realizaci pozlacovačských prací uměleckořemeslného charakteru se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Žáci se naučí pozlacovat předměty klasickou metodou i speciálními postupy, tj. připravovat a upravovat podkladové materiály pro kolorování nebo pokládání plátků kovu, doplňovat chybějící části původních prací řezbou a modelováním, pozlacovat předměty pokládáním plátkových kovů, zlatit na lesk i mat, pokládat plátkovými kovy různé podkladové materiály: dřevo, papír, kov, kámen, štuk, sklo, keramiku, umělé materiály, imitovat mramory, malovat do zlata, polychromovat, retušovat, lazurovat, patinovat povrchy, opravovat a rekonstruovat poškozené části původních prací.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v povolání umělecký pozlacovač. Jsou připraveni provádět pozlacování klasickou metodou, speciální pozlacování na podklady z různých materiálů, patinování, polychromování a konečné povrchové úpravy. Dále se uplatní při opravách a renovaci původních prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících příslušnou činností.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.