Umění a užité umění

Umělecký truhlář a řezbář

82-51-H/02

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Výtvarná výchova, Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní rukodělné vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Odborná příprava probíhá ve dvou zaměřeních, tj. v zaměření umělecký truhlář a v zaměření umělecký řezbář. Žáci se naučí zhotovovat uměleckořemeslné výrobky ze dřeva včetně provedení jejich povrchové úpravy, tj. v zaměření umělecký truhlář např.: dobový nábytek včetně zhotovení intarzie, slohová okna a dveře včetně montáže kování; v zaměření umělecký řezbář např.: užitkové a dekorativní předměty pro interiéry, zdobné součásti nábytku a interiéru, intarzie. Žáci se naučí ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo, vytvářet konstrukční spoje, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní především v povolání umělecký truhlář nebo v povolání umělecký řezbář. Absolventi zaměření umělecký truhlář jsou připraveni rukodělně zhotovovat individuální truhlářské výrobky podle návrhů výtvarníka, repliky dobového nábytku a uměleckořemeslné prvky interiéru, včetně provádění opravy a obnovy dobového nábytku a zařízení interiéru. Absolventi zaměření umělecký řezbář jsou připraveni rukodělně zhotovovat užitkové a dekorativní předměty ze dřeva podle návrhů výtvarníka nebo repliky původních slohových prací, zdobné součásti truhlářských výrobků a dekorativních prvků interiéru, včetně provádění opravy a obnovy řezbářských uměleckořemeslných předmětů. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.