Umění a užité umění

Užitá malba

82-41-N/14

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na výtvarnou interiérovou a exteriérovou tvorbu plošného i prostorového charakteru, řešení reklamních ploch, tvorbu scénických dekorací a prostorových prvků v architektuře a na oblast prostorové tvorby (kovolijectví, kovotepectví a štukatérství). Program nabízí předměty jako jsou dějiny umění, anatomie, estetika, kresba, malba, technologie, psychologie a sociologie.

Informace o trhu práce

Absolvent může působit jako samostatný tvůrce a realizátor v oblasti užité výtvarné tvorby nebo spolupracovat se skupinami výtvarníků a uměleckých řemeslníků při realizaci zakázek, od přípravných prací až po jejich finální zpracování, např. velkoplošných realizací interiérů a exteriérů, reklamy, scénických dekorací a prostorových prvků v architektuře. Uplatní se jako návrhář, designér a realizátor dekorací a prostorových doplňků interiérů bytových, pracovních a společenských, designér a realizátor velkoplošných reklam, exteriérových maleb a scénických dekorací, odborný pracovník v dílnách divadel, ve filmových ateliérech, v reklamních agenturách, štukatérských, kovolijeckých dílnách nebo jako vedoucí pracovních skupin výtvarníků a uměleckých řemeslníků.