Umění a užité umění

Vlásenkář a maskér

82-51-H/05

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Výtvarná výchova, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají přehled o historickém vývoji výtvarného umění a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky a získají znalosti o použití jednotlivých druhů materiálů v oboru. Žáci se naučí vytvářet a upravovat účesy podle návrhů, zhotovovat, nasazovat a lepit vlasové doplňky, vytvářet charakterové paruky, zhotovovat historické paruky, realizovat maskérské práce, líčit a odličovat tváře, ruce a tělo, stylizovat líčení, zhotovovat různé druhy divadelních, filmových a televizních masek, provádět deformování tváře, lepit a snímat masky; naučí se provádět tyto činnosti podle výkresové dokumentace nebo výtvarných návrhů tak, aby výrazové efekty splňovaly tvůrčí záměr inscenátora.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru vlásenkář a maskér se uplatní především při výkonu povolání vlásenkář a maskér v oblasti scénické tvorby. Jsou připraveni zhotovovat podle výtvarných návrhů paruky, vlásenkářsko-maskérské výrobky a scénické masky, provádět líčení umělců i ostatních účinkujících, upravovat jejich účesy a masky. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách divadel, filmových a televizních studií apod.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.