Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Výpočetní systémy

26-47-N/10

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor připravuje pro činnosti při zavádění a využívání výpočetní techniky v různých oborech, její diagnostice opravách. Student se naučí ovládat programovací jazyky (C++, VISUAL C, JAVA, SQL, PHP atd.), získá znalosti o operačních systémech a jejich praktickém využití a znalosti pro programování CNC strojů a průmyslových robotů. Během studia lze získat mezinárodní certifikát CISCO (návrh, realizace, správa a údržba počítačových sítí. Předměty: mikroprocesorová technika, teorie řízení, elektrotechnická měření.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v oblasti tvorby programů pro komerční a technické využití, při navrhování, instalaci, správě a údržbě počítačových sítí, na úseku prodeje a servisu výpočetní techniky, v poradenské oblasti v oboru výpočetní techniky.