Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Výpočetní technika a programování

26-47-N/12

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student se naučí programovat klasicky i objektově v programovacím jazyce Pascal 7.0, v databázovém systému FoxPro 2.5, vytvářet aplikace v systému Windows pomocí jazyka Visual Basic, programovat na úrovni operačního systému, zřizovat a spravovat počítačovou síť podniku nebo firmy v systému Novell nebo Windows f.W. (NT), ovládat programování grafických karet, pracovat v moderních SW produktech (MS Office-Word, Excel, FoxPro, Acces, CorelDraw aj.), provádět servis počítačů – instalovat nové karty, disky, paměti apod., instalovat libovolný software, vytvářet SW aplikace „na klíč“ podle konkrétní potřeby firmy (zejména ve FoxPro databázové aplikace).

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako programátor – analytik, DTP specialista, správce počítačové sítě, pracovník výpočetního střediska podniku, servisní technik, pracovník počítačové firmy, webmaster.