Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí technologické postupy, organizovat a řídit výrobu hudebních nástrojů, tj. pracovat s výtvarnými návrhy, konstrukční a technologickou dokumentací hudebního nástroje; hodnotit a vybírat vhodné materiály pro výrobu hudebního nástroje, provádět povrchovou úpravu, balení a skladování výrobků, zajišťovat odbyt výrobků, ladit a předvádět hudební nástroje, řídit individuální a sériovou výrobu hudebních nástrojů, vést provozní evidenci, sestavovat kalkulace výrobků a využívat marketingových nástrojů k prezentaci výrobků i podniku.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci v oblasti výroby hudebních nástrojů. Uplatní se především jako technologové, konstruktéři a návrháři v oblasti výroby hudebních nástrojů nebo v managementu prodeje hudebních nástrojů. V povolání technik výroby hudebních nástrojů se na střední a nižší úrovni řízení a organizace výroby uplatní např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality vstupních surovin, materiálů i hotových hudebních nástrojů.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech technických.