Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Výrobce obuvi

32-54-H/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí vykonávat odborné činnosti ve výrobě obuvi, tj. vyrábět obuv na zakázku, jednoduchou ortopedickou obuv, provádět všechny opravářské a obnovovací práce na obuvi. Žáci zvládnou technologické postupy a činnosti související s modelováním a konstrukcí obuvi, naučí se modelovat a vyrábět kopyta, vysekávat usně, vyrábět svršky obuvi, kompletovat a dokončovat obuv, vyrábět výrobky z pryžových materiálů, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení obuvnické dílny, zjišťovat případné závady technologického procesu včetně kontroly funkce strojů a příslušných zařízení a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu materiálu a meziproduktů a provádět konečnou kontrolu hotových výrobků.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu povolání výrobce obuvi v oblasti zakázkové výroby obuvi a v oblasti sériově vyráběné obuvi jak klasické, tak celopryžové zavalované obuvi. Absolventi se také uplatní při opravách obuvi, výrobě ortopedické obuvi, výrobě kopyt, dále v pozici vysekávače usní a svrškaře. Absolventi jsou připraveni obsluhovat stroje, zařízení a linky v kožedělné výrobě, provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech kožedělné a obuvnické výroby.