Umění a užité umění

Výtvarná fotografie a nová média

82-41-N/17

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program seznamuje studenty s technickými aspekty řešení práce s fotografickým a filmovým obrazem, jak klasickým chemickým procesem výroby fotografie, tak zejména pomocí obrazových editačních nástrojů a softwaru, jak pro oblast fotografie, tak i pro video a další média. Studium kurátorství pomůže studentům zvládat obrazovou skladbu ve větších celcích, jako je sestavení autorského portfolia, autorské výstavy, monografie. Vzdělávací obsah je koncipován s ohledem na oborovou provázanost na učivo společného všeobecného a odborného základu (cizí jazyk, psychologie, estetika, kresba) a na specifické odborné učivo.

Informace o trhu práce

Absolvent je připraven kreativním způsobem ovládat proces postprodukční a editační práce. Může se na trhu práce uplatnit jako samostatný tvůrce v oblasti fotografie a filmu, jako fotograf pro tiskové a obrazové agentury nebo jako tvůrce zakázek pro grafická studia a komunikační agentury.