Zemědělství a lesnictví

Zahradní a krajinná tvorba

41-44-N/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblasti zlepšování životního prostředí a ochrany přírody.a zaměřuje se na oblast okrasného zahradnictví a příbuzné obory, např. biologie, botanika, ekologie a ochrana životního prostředí, a připravuje pro povolání v oblasti tvorby, správy a ochrany zeleně. Student získá znalosti z oblasti tvorby, správy a ochrany zeleně jak v intravilánech sídel, tak ve volné urbanizované krajině, z dendrologie, péče o dřeviny, sadovnické tvorby a sadovnické techniky pro nově zakládané i rekonstruované plochy zeleně a následné péče o ně, z oblasti projektování a zakládání zeleně a její správy a ochrany. Součástí přípravy je vytváření zahradních a krajinářských projektů. Osvojí si poznatky z oblasti urbanismu, krajinářství a zahradní tvorby, včetně kunsthistorie, orientuje se v problematice právního, stavebního a ekonomického charakteru, psychologii řízení. Naučí se znát sortiment rostlin, zakládat a pečovat o vegetační prvky zeleně, vypěstovat rostlinný materiál, aplikovat nové technologie při sadovnických úpravách, rozumět tvorbě územního systému ekologické stability, posoudit stanovištní podmínky, rozumět problematice městské a příměstské zeleně, pracovat s geodetickými měřicími přístroji, určovat nejdůležitější patogeny u dřevin, květin a trav a zajistit ochranu těchto rostlin před chorobami a škůdci.

Informace o trhu práce

Absolvent najde široké uplatnění v oblasti zemědělské výroby, lesnictví, rybářství, vodního hospodářství jako zahradnický technik (samostatný technik sadovník, samostatný technik zahradnické výroby, samostatný technik florista), v ochraně životního prostředí jako samostatný ekolog (pracovník ochrany přírody a krajiny, referent životního prostředí a státní správy). Může pracovat jako pracovník samosprávy pro ochranu přírody a krajiny a pro údržbu městské zeleně, jako samostatný botanik, inspektor ochrany přírody a krajiny, krajinář, pěstitel okrasných dřevin a rostlin, pěstitel trávníků, pracovník v realizacích sadovnických úprav a v jejich údržbě, arborista, školkař, pracovník v zahradnickém obchodu, specialista v poradenství pro oblast zahradní a krajinné tvorby, střední projektant zahradních a krajinných úprav (příprava a zpracování projektů, včetně kalkulace nákladů, tvorba osazovacích plánů), pedagog na nižších stupních odborných škol.