Zemědělství a lesnictví

Zahradník

41-52-H/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Přírodopis, Praktické činnosti, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí upravovat prostředí pro pěstování rostlin, používat průmyslová a statková hnojiva, provádět ochranu rostlin a generativně i vegetativně množit rostliny. Naučí se také pěstovat a ošetřovat zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, poznávat základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin. Budou také umět zhotovovat vazačské a aranžérské výrobky k různým příležitostem. V oblasti sadovnických a krajinářských úprav se žáci naučí základní zeměměřické práce, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, vysazovat a ošetřovat rostliny a zakládat a udržovat zatravněné plochy. K výkonu uvedených činností se žáci také naučí používat a udržovat zahradnické nářadí a zahradnickou techniku, provádět její údržbu a pracovat s malou mechanizací.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní na trhu práce zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Jsou připravováni pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. V závislosti na případném zaměření školy se absolventi mohou také uplatnit v oblasti vinohradnictví a vinařství, včelařství, technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky apod.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.