Ekonomika a administrativa

Zahraniční obchod

63-41-N/08

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro zahraničně obchodní činnosti ve výrobních a obchodních podnicích. Student se naučí vést účetnictví pro podnikatelské subjekty, provádět finanční analýzu, komunikovat se zahraničními obchodními partnery, získá znalosti z oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních hospodářských vztahů a mezinárodních financí, seznámí se s odbornou ekonomickou terminologií v cizím jazyku a získá znalosti bankovního systému a platebního styku. Předměty: ekonomika mezinárodního obchodu, mezinárodní hospodářské vztahy, mezinárodní finance, mezinárodní marketing, platební styk, psychologie a sociologie pro ekonomy, společenský styk a diplomatický protokol, cizojazyčná korespondence.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve výrobních a obchodních podnicích zaměřených na vývoz, dovoz nebo intrakomunitární obchod, v podnicích zaměřujících se na mezinárodní marketingovou činnost, v institucích podporujících zahraničně obchodní činnost, v českých centrech zřizovaných Ministerstvem zahraničních věcí ve vybraných státech, na finančním trhu např. v peněžních ústavech.