Zdravotnictví

Zdravotnický asistent

53-41-L/51

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci si osvojí provádění činností základní ošetřovatelské péče, tj. sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, zajišťovat výživu a hydrataci, poskytovat hygienickou péči, provádět rehabilitační ošetřovatelství, pečovat o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, připravovat a aplikovat léčebné přípravky, odebírat biologický materiál a bezpečně s ním manipulovat, poskytovat předlékařskou první pomoc, poskytovat ošetřovatelskou péči o pacienty v průběhu přípravy k diagnostickým a léčebným výkonům, při výkonech a po nich a podílet se na ošetřování chirurgických ran.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou zdravotnickými pracovníky, kteří se uplatní ve zdravotnických zařízeních a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a zařízeních geriatrické péče.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech, a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.