Doprava a spoje

Železničář

37-52-H/01

Parametry oboru

  • Doprava a spoje
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Zeměpis, Český jazyk

Charakteristika oboru

Žáci se naučí pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby se orientovali v grafikonu vlakové dopravy, stavěli jízdní cesty, obsluhovali zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhovali železniční návěsti a výhybky. Osvojí si činnosti v oblasti osobní dopravy, naučí se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce. Dále se žáci naučí samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní kanceláře.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní dopravy. Na úseku dopravní cesty je uplatnění absolventa na pozici hradlař (i s prodejem jízdenek), hláskař (i s prodejem jízdenek), výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy. Na úseku obsluhy osobní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vlakvedoucí osobní přepravy, průvodčí osobní přepravy. Na úseku obsluhy nákladní dopravy je uplatnění absolventa na pozici vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač, tranzitér.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu s dopravním nebo logistickým zaměřením.