Zemědělství a lesnictví

Zemědělské podnikání

41-31-N/06

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na podnikatelské a manažerské činnosti v zemědělství a v přidružených oblastech. Během studia lze získat různá oprávnění, např. k práci s některými zemědělskými stroji.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako manažer v provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, v podnicích služeb pro zemědělství, v podnicích zaměřených na obnovu venkova a údržbu krajiny, v nákupních a obchodních organizacích, v ekonomických útvarech podniků, v úřadech samosprávy a státní správy, v pojišťovnictví, v plemenářských a šlechtitelských organizacích.