Potravinářství a potravinářská chemie

Zpracování mléka

29-41-N/04

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje odborníky pro technické, technicko-hospodářské, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, provozech hromadného stravování, obchodních organizacích a státní správě, např. laboratořích státního dozoru potravin. Odborné technologické, biologické, mikrobiologické, anatomické nebo analytické vzdělávání doplňují znalosti z oblasti výpočetní techniky, marketingu potravin, zbožíznalství a obchodního práva. Student se naučí posoudit technologická opatření při výrobě a zpracování potravin, posoudit parametry finálních výrobků, deklarovat jakost potraviny, zajistit a organizovat technologickou přípravu potravinářské a krmivářské výroby, řídit činnosti při stanovování technologických postupů složitějších výrobních procesů, navrhovat kapacitní normy a podklady pro cenové kalkulace, organizovat ověřování nových postupů, spolupracovat na realizaci technologických změn, organizovat technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků, spolupracovat na řešení a provádění výzkumných a vývojových prací.

Informace o trhu práce

Absolvent může zastávat vyšší řídící funkce a rozhodovací pozice v oblasti přípravy potravinářských surovin, vývoje nových výrobků, výroby a kontroly potravin – vstupní kontrole surovin, mezioperační kontrole během technologického zpracování a výstupní kontrole finálních produktů. Najde uplatnění v laboratořích potravinářských závodů nebo při chemické, mikrobiologické a senzorické kontrole potravin (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce), ale i v jiných oborech, např. v ekonomické a obchodní činnosti, v oblasti životního prostředí, zemědělské prvovýroby, v oblasti hromadného stravování a ostatních služeb.