Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci získají potřebné odborné znalosti a dovednosti v oblasti kožedělné, plastikářské a gumárenské výroby dané zaměřením oboru vzdělání na zpracovatelskou technologii usní, plastů, pryže, modelování a technologii obuvi, modelování a technologii galanterních výrobků, navrhování a modelování obuvi, galanterní a tvářené výrobky, ekonomiku a řízení činností ve výrobních a obchodních provozech. Žáci se během studia naučí posuzovat vhodný materiál pro konkrétní výrobu, užívat platné normy, pracovat s nářadím, obsluhovat stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, ovládat technologické postupy a dodržovat technologickou kázeň. Žáci se podílí na výtvarném provedení výrobků, naučí se navrhovat a kreslit základní typy výrobků, pracovat s výtvarnými návrhy, technickou a konstrukční dokumentací, posuzovat kvalitu výrobků, sestavovat výrobky do kolekcí a ovládat ekonomické činnosti.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v oblasti kožedělné, plastikářské a gumárenské výroby při výkonu povolání technik v kožedělné, plastikářské a gumárenské výrobě nebo na pozicích při navrhování, modelování, konstruování výrobků, realizaci nových výrobků a marketingových činnostech. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo se může ucházet o studium na vysokých školách, zpravidla v technických a ekonomických oborech.