Zemědělství a lesnictví

Zpracovatel dřeva

41-57-H/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Fyzika, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci se naučí číst technickou dokumentaci, používat materiálové a technické normy, volit, připravovat a správně používat materiál, vyrábět řezivo na pilařských strojích a provádět jejich údržbu, volit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí a strojně-technologické vybavení, provádět jejich údržbu a seřízení, vykonávat základní tesařské a truhlářské práce, volit a používat vhodné způsoby balení, skladování a přepravy hotových výrobků, vést předepsanou dokumentaci a evidenci, provádět pracovní činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, orientovat se v problematice zaměstnaneckého poměru a podnikání.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povoláních pilař, tesař a truhlář zejména při vykonávání odborných prací na lesních manipulačních skladech a v oblasti dřevozpracující výroby – v pilařských provozech, truhlářských, stavebně truhlářských a tesařských provozech, ve výrobě tesařských konstrukcí, lehkých dřevostaveb, zahradního nábytku a prvků zahradní architektury, ve výrobě domácích i hospodářských potřeb, ve výrobě podlahovin, obalů aj.
Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v příbuzném oboru zaměřeném na zpracování dřeva nebo na lesnickou mechanizaci, případně v oboru orientovaném na podnikání.