Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Zpracovatel přírodních pletiv

33-58-E/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se podle zaměření na košíkářskou a/nebo kartáčnickou výrobu (škola může volit jeden nebo oba profilující okruhy) naučí zhotovovat dekorační a užitkové výrobky z přírodních pletiv a ostatních materiálů tj. rozlišovat, připravovat, ošetřovat a zpracovávat základní a pomocné materiály v košíkářské a/nebo kartáčnické výrobě, číst technickou dokumentaci výrobků a kreslit jednoduché výkresy a náčrty výrobku nebo jeho části, vyrábět jednoduché výrobky s využitím vhodného materiálu, pracovních nástrojů a technologického postupu, provádět jednoduché opravy a renovace výrobků, ošetřovat a skladovat materiály i výrobky, balit a připravovat k expedici hotové výrobky.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní zejména při zpracování přírodních pletiv a dalších materiálů v košíkářské a/nebo kartáčnické výrobě při výrobě pletených, užitkových a dekoračních košíkářských výrobků, galanterních předmětů a bytových doplňků z přírodních pletiv a kartáčnických výrobků například v povoláních košíkář, kartáčník, výrobce dřevěných předmětů aj.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.