Publicistika, knihovnictví a informatika

Žurnalistika a nová média

72-42-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na zvládnutí profese multimediálního žurnalisty, pracovníka multimediálního domu. Důraz je kladen zejména na profesní žurnalistické dovednosti, znalost redakčních procesů, znalost návazných procesů, společenskou odpovědnost a základy odborností. Absolventi budou schopni kvalifikovaně vykonávat žurnalistickou profesi, poučeně sbírat data, třídit je a zpracovávat. Mezi dovednosti absolventů dále patří multimedia storytellig, organizace a administrace žurnalistických procesů nebo schopnost rozvíjet a upravovat workflow.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou schopni kvalifikovaně vykonávat žurnalistickou profesi, poučeně sbírat data, třídit je a zpracovávat. Uplatňují se jako profesionální multimediální žurnalisté a pracovníci multimediálního domu.