Seminář

Barevné Sítě Poznání aneb živoucí učebnice, kterou si každý píše

Nedílnou součástí moderní pedagogiky se stává práce s informacemi, daty nebo audiovizuálním materiálem. Práce s Barevnými sítěmi poznání je osvojováním si digitální gramotnosti v praxi. Podporují kreativní a kritické myšlení a vyžadují aktivní používání digitálních technologií. Jsou systémem příběhů, obrazů a souvislostí, který je dostatečně pevný a všeobjímající, aby byl užitečným pro učící se i vyučující.

Účastník setkání:

  • se seznámí s tím, jak přirozeně a individuálně pracovat ve škole s projekty, které si tvoří každý žák podle sebe v míře, která je žákovi vlastní,
  • si vyzkouší všechny jednotlivé části procesu Barevných Sítí Poznání tak, jak s nimi ve škole unikátně pracuje sama lektorka s žáky naší školy.
21. 02. 2024
09:00 - 15:30
Tábor
ZVaS Tábor
1650 Kč

Více informací

Přihláška

Místo konání události

Další události

Nevybrali jste si? Zkuste zde.